Na czym polega praca notariusza?

Na czym polega praca notariusza?

Rejent jest to urzędnik, który legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym. Jego działalność polega na sporządzaniu aktów prawnych, takich jak: umowy kupna-sprzedaży, darowizny, uwierzytelnienia i poświadczenia dokumentów, sporządzanie testamentów, przechowywania ważnych dokumentów, czeków, weksli itp. Jest to zawód dobrze płatny i niezwykle pożądany zwłaszcza przez młode osoby.

Jak zostać notariuszem ?

By zostać notariuszem trzeba ukończyć studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra, nie wybierając przy tym specjalizacji. Kolejnym krokiem jest zaliczenie egzaminu notarialnego i odbycie obowiązkowej asesury. Po przejściu tej drogi można otworzyć własną kancelarię notarialną.

Jaki powinien być notariusz?

Osoba, która marzy o wykonywaniu tego zawodu powinny cechować się dużą odpowiedzialnością, sumiennością, mieć dobrą prezencję i umiejętność wzbudzania zaufania. W zawodzie notariusza z Katowicprzyda się również umiejętność dobrego wypowiadania się tak w mowie i w piśmie. Poza tymi kwalifikacjami osoba ubiegająca się o uzyskanie licencji notariusza nie może być karana wyrokiem sądowym, musi posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Praca notariusza

Do obowiązków notariusza w Katowicach należy opracowywanie aktów notarialnych, odpisów dokumentów oraz uwierzytelnianie ich i uwiarygodnianie. Osoba pracująca na tym stanowisku zajmuje się również oświadczeniami spadkowymi (testamentami). Nabycie własności ruchomej lunieruchomości, przekazanie darowizny, czy testament warto sporządzić w obecności notariusza. Dokument podpisany w kancelarii notarialnej staje się pismem urzędowym i trudno jest podważyć jego wiarygodność. Może się ono przydać w celach dowodowych w sprawach sądowych itp. Chcąc wykonywać zawód notariusza można otworzyć własną kancelarię lupodjąć się współpracy z już istniejącą.

Notariusz powinien być osobą odpowiedzialną, sumienną i sprawiedliwą. W jego kompetencjach znajduje się tłumaczenie stronom treści podpisywanych dokumentów i ich konsekwencji prawnych. Skutki prawne powinny zostać przedstawione także wszystkim innym osobom, których dany akt notarialny dotyczy. Pisma sporządzane przez notariusza powinny być zrozumiałe i przejrzyste.

Zostaw wiadomość

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *