Egzekwowanie prawa przez komornika sądowego i podatność na zagrożenia.

Egzekwowanie prawa przez komornika sądowego i podatność na zagrożenia.

Egzekwowanie prawa przez komorników sądowych i podatność na zagrożenia to niezwykle ważny temat. Jeśli ty lub ktoś, kogo znasz, jest bezbronny i narażony na egzekucję komorniczą, to te informacje, powinny być pomocne. Polecamy artykuł https://www.komornicy.pomorskie.pl/. Przepisy wykonawcze zapewniają pewną ochronę przed komornikami sądowymi osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Ochrona taka jest jednak możliwa jedynie wtedy, gdy na możliwie najwcześniejszym etapie poinformują Państwo, przedsiębiorstwo egzekwujące prawo o wszelkich słabych punktach.

Skąd mam wiedzieć, czy jestem uważany za osobę bezbronną?

Wrażliwość na potrzeby „egzekwowania” jest bardzo trudna do zdefiniowania. Na przykład, bycie osobą niepełnosprawną niekoniecznie oznacza, że zostaniesz wyłączony z egzekucji komorniczej. Niektóre osoby mogą być stale bezbronne (z powodu trwałego braku zdolności umysłowych lub bardzo poważnej niepełnosprawności itp.) Inne mogą być czasowo narażone (na przykład z powodu krótkotrwałego cierpienia na choroby psychiczne, żałoby, ciąże, bezrobocie itp. Każda sprawa jest wyjątkowa i będzie rozpatrywana indywidualnie przez organ egzekucyjny lub komornika sądowego.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o egzekucję komorniczą, podatność na zagrożenia jest zazwyczaj zarezerwowana dla przypadków ekstremalnych. Przeczytaj pełną informację tutaj https://www.ekomornik.com.pl/komornik/szczegolowa-dokumentacja-lub-zestawienie-zarzutow/. Przykładem może być sytuacja, w której Twój stan zdrowia może się pogorszyć, jeśli odwiedzi Cię komornik sądowy lub gdy nie jesteś w stanie zarządzać swoimi sprawami itp.

Krajowe normy kontroli przejmowania mienia 2014

Mimo że normy krajowe nie są prawnie wiążące, stanowią jednak bardzo pomocne narzędzie zarówno dla sektora egzekwowania prawa, jak i dla wierzycieli. Jeśli chodzi o trudną kwestię podatności na zagrożenia, stanowią one, że następujące grupy można uznać za wrażliwe:

  • Osoby starsze
  • Osoby niepełnosprawne
  • Poważnie chorzy
  • Niedawno osieroceni
  • Rodziny niepełnoletnie
  • Kobiety w ciąży
  • Bezrobotni
  • Osoby, które mają trudności ze zrozumieniem, mówieniem lub czytaniem języka angielskiego.

Pojazdy silnikowe a podatność na zagrożenia.

Pojazd używany do przewozu osoby niepełnosprawnej będzie zwolniony z zajęcia, o ile posiada ważną niebieską odznakę inwalidzką.

Opłaty komornicze i podatność na zagrożenia.

W przypadku osób wymagających szczególnej ochrony, dalsza ochrona jest zapewniona na mocy regulacji w sprawie przejmowania kontroli nad mieniem. Stanowi to, że jeżeli urzędnik przeprowadzający kontrolę odwiedzi lokal i upewni się, że jesteś bezbronny, nie powinien on usuwać żadnych przedmiotów. Zamiast tego musi on zapewnić Ci możliwość skorzystania z porady agencji/ organizacji charytatywnej zajmującej się doradztwem w sprawach zadłużenia itp. Jeśli tego nie zrobi, opłata za egzekucję, nie podlega zwrotowi.

Czy muszę przedstawić jakieś dowody na to, że mogę być bezbronny?
W pierwszym rzędzie niezwykle ważne jest jak najszybsze skontaktowanie się z organem egzekucyjnym (po otrzymaniu zawiadomienia o egzekucji). W ten sposób prawdopodobnie unikniesz osobistej wizyty. Wstępny kontakt należy nawiązać telefonicznie, a osoba powinna otrzymać zwięzły opis swojej sytuacji osobistej. Zostaniesz poinformowany, jakie dokumenty dowodowe są wymagane. Zwykle prosi się o list od lekarza lub specjalisty. Można wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty inwalidzkiej na życie/zasiłek opiekuńczy.

Egzekwowanie prawa przez komorników sądowych i gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji.
Jeśli jesteś bezrobotny, nie próbuj pobierać szablonów listów z witryn internetowych. W szczególności nie zachęcamy do wysyłania listów z formularzem, aby twierdzić, że pochodzisz z gospodarstwa domowego znajdującego się w trudnej sytuacji. Jeżeli w rodzinie występuje poważne upośledzenie, a nie wyklucza to możliwości podjęcia przez komornika działań egzekucyjnych, ważne jest, aby zwrócić uwagę organów ścigania na takie przypadki. Może to mieć wpływ na podejście przyjęte przez pełnomocnika ds. egzekucji i może prowadzić do sytuacji, w której dług będzie zarządzany wewnętrznie przez Dział Opieki Społecznej przedsiębiorstwa egzekucyjnego.

Opieka Społeczna.


Biorąc pod uwagę znaczenie podatności na zagrożenia dla sektora egzekwowania prawa, większość przedsiębiorstw posiada specjalny Dział Opieki Społecznej z przeszkolonym personelem o specjalistycznych kwalifikacjach. Po zidentyfikowaniu bezbronności, konto będzie zarządzane wewnętrznie i uniknie się osobistej wizyty komornika sądowego.

Zostaw wiadomość

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *